Utilizatorul ia la cunoștință că termenul de livrare listat pe site, precum și termenul primit în notificarea (email sau telefonica) ce o va primi după efectuarea comenzii este unul estimativ și nu exact, timpul exact putând să fie mai mic sau mai mare în funcție de condițiile și de disponibilitatea ridicării produselor de către firma de curierat. Utilizatorul înțelege ca la orice moment, datorită unor conjuncturi neprevăzute se poate ca respectiva comandă să fie anulata unilateral de către MetalBand, caz în care va fi notificat printr-un apel telefonic sau email.

Coletul este bine ambalat astfel ca acesta va ajunge la tine în condiții excelente. Adresa de livrare poate fi diferită fata de cea din buletin.

Compania nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră pentru orice pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere. În astfel de situațiii, noi vă vom informa folosind datele de contact pe care ni le furnizați atunci când se face comanda și se procedează la anularea respectivei comenzi sau se asigură livrarea la o adresă alternativă.

Îți Mulțumim!